renedits:

111228 Jo of Mblast @ Kpop Nation

…PS processing distorted some of the photos o.o *too lazy to fix* 

renedits:

111228 Jop of Mblast @ Kpop Nation

renedits:

111228 Jop of Mblast @ Kpop Nation

…that’s it o.o blurred na super lahat ng ibang photos iya n:D =))) pati yung double peace sign na ginawa niya na-blur =)))) I FAIL SO MUCH OH WELL.

renedits:

111228 Jop of Mblast @ Kpop Nation

renedits:

111228 Jop of Mblast @ Kpop Nation

renedits:

111228 Jop of Mblast @ Kpop Nation

renedits:

111230 Jop @ The 3rd Philippine Kpop Convention

renedits:

111228 Jop of Mblast @ Kpop Nation

…that’s it o.o blurred na super lahat ng ibang photos iya n:D =))) pati yung double peace sign na ginawa niya na-blur =)))) I FAIL SO MUCH OH WELL.

renedits:

111228 Jo of Mblast @ Kpop Nation

…PS processing distorted some of the photos o.o *too lazy to fix* 

renedits:

111228 Jop of Mblast @ Kpop Nation